znak akredytacji PCA nr AB 1043

Aktualności

 

W lutym 2018 r.. odbył się w laboratorium pomiarów hałasu firmy "Usługi..." doroczny audyt Polskiego Centrum Akredytacji. Audyt nie wykazał żadnej niezgodności (!) i akredytacja laboratorium pomiarów hałasu w środowisku na rok 2018 - została podtrzymana. Zapraszam do pomiarów hałasu komunikacyjnego (drogi, pociągi) i przemysłowego, (w tym turbin wiatrowych). Laboratorium ma wszelkie wymagane papiery do takich badań hałasu w środowisku. W województwie warmińsko-mazurskim tylko firma "Usługi...." ma akredytację na pomiary hałasu pochodzącego od dróg, ulic, pociągów i tramwajów.

W styczniu 2018 r. firma "Usługi..." przygotowała wniosek o pozwolenie emisyjne dla jednej ze spalarni działających w wojewodztwie warmińsko-mazurskim. Pogłębia to specjalizację firmy "Usługi..." w opracowywaniu wniosków o pozwolenia dla takich instalacji. Moja firma przygotowywała, jak dotąd różne dokumenty dla wszystkich, aktualnie działających w województwie spalarni.

Także w maju 2017 r. przygotowałem wniosek o pozwolenie emisyjne dla dużej drukarni stosującej farby z zawartością LZO, drukarnia posiada także instalację dopalającą nadmierne emisje LZO. To trudne opracowanie, z koniecznością sprawdzania dotrzymania standardów emisyjnych było podstawą do uzyskania - bez żadnych uzupełnien - pozwolenia emisyjnego

Z początkiem maja 2017 r. firma "Usługi..." przekazała klientowi - dużemu zakładowi z branży utylizacyjnej Raport o oddziaływaniu na środowisko dla dużej rozbudowy tego przedsiębiorstwa. Trwa procedowanie tegoż Raportu.

Zakończyło się procedowanie przygotowanego przez firmę "Usługi..." Raportu OOŚ - dla biogazowni rolniczej. Zleceniodawca firmy "Usługi..." otrzymał w połowie stycznia 2017 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zwraca uwagę fakt, że żaden z Organów procedujących z pomocą tegoż Raportu wniosek o decyzję środowiskową - nie występował o jakiekolwiek jego uzupełnienia. Cieszmy się ! Pierwsza w historii firmy "Usługi...." biogazownia ma już decyzję środowiskową ! Decyzja się uprawomocniła, nikt się od niej nie odwołał. Trwa przygotowywanie dla tej inwestycji dalszych decyzji - do pozwolenia na budowę.

Jesienią 2016 - na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie zostały wykonane - w 3 przekrojach całodobowe pomiary hałasu - jako analiza porealizacyjna - dla tej, przebudowanej jakiś czas temu drogi. Pomiary z liczeniem samochodów i mierzeniem ich prędkości - bez uwag - zostały przyjęte przez Organ.

Właściciel  firmy "Usługi..." pełni od kilkunastu miesięcy funkcję eksperta środowiskowego w zespole Inżyniera Kontraktu na budowie obwodnicy Olsztyna, na jej odcinku 1. Kilka lat temu miałem okazję pracować przy sporządzeniu Raportu OOŚÂ  dla tej drogi, teraz mam okazję widzieć jak powstaje i zadbać, by powstawała i w przyszłości działała ( wg planu - od połowy 2018 r.) w sposób ekologiczny, a przewidywane Raportem o oddzialywaniu na środowisko  zabezpieczenia ekologiczne powstały we właściwej formie. Nie jest to łatwa praca na ogromnej, powstającej od nowa drodze, ale pozwala mi uzyskać unikalne doświadczenia z realizacji przedsięwzięcia.


 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK