znak akredytacji PCA nr AB 1043

Aktualności

 

Duże fermy drobiarskie zostaly od 2017 r, objęte obowiązkiem dotrzymywania wymagań opisanych w Konkluzjach BAT, które dla tej grupy instalacji staly się wymogiem prawnym. Urzędy, przede wszystkim marszałkowskie wymagają od hodowców - włascicieli tych ferm dokonania analizy - na ile dana ferma spełnia wymogi tych Konkluzji BAT. To nowy wymóg, ale firma Usługi umie to wykonać i pomóc właścicielom dużych ferm wskazać jakie trzeba wykonać w tym zakresie zmiany. Zapraszam właścicieli ferm do wspólpracy, chętnie na ich zlecenie przygotuję taką Analizę wymogow BAT  na ich fermie.

W roku 2018, po licznych pożarach na wysypiskach odpadów - bardzo się zaostrzyła polska ustawa o odpadach, a właścicielom wszelkich firm, ktore wytwarzają odpady, a także je przekształcają bardzo przybyło nowych obowiazków, które muszą spełnić do 5 września 2019, pod rygorem zamknięcia ich firmy. Czasu coraz mniej, nowych obowiązków bardzo dużo.

Właściciel firmy Usługi.... ukończył w dniu 4 kwietnia 2019 kolejne, specjalne szkolenie na temat nowych wymogów i obowiązków ich zrealizowania prowadzone przez ważną Panią Naczelnik z Ministerstwa Środowiska. Myślę, że bogatszy w nową wiedzę będę mógł skuteczniej w tym zakresie służyć swoim klientom, którzy maja cokolwiek wspólnego z gospodarką odpadami.

W lutym 2019 r.. odbył się w laboratorium pomiarów hałasu firmy "Usługi..." doroczny audyt Polskiego Centrum Akredytacji. Audyt nie wykazał żadnej niezgodności (!) i akredytacja laboratorium pomiarów hałasu w środowisku na rok 2019 - została podtrzymana. Zapraszam do pomiarów hałasu komunikacyjnego (drogi, pociągi) i przemysłowego, (w tym turbin wiatrowych). Laboratorium ma wszelkie wymagane papiery do takich badań hałasu w środowisku. W województwie warmińsko-mazurskim tylko firma "Usługi...." ma akredytację na pomiary hałasu pochodzącego od dróg, ulic, pociągów i tramwajów.

Z początkiem września 2018 r. mocno zaostrzyły się przepisy o postępowaniu z odpadami. Właściciel firmy ukończył specjalne szkolenie z tego tematu, aby poznać nowe, ostrzejsze przepisy i móc lepiej służyć swoim klientom.

W lipcu 2018 przygotowany przez firmę Usługi.. Raport OOŚ dla dużego zakładu z branży utylizacyjnej uzyskał prawomocną decyzję środowiskową. Cieszmy się !

W styczniu 2018 r. firma "Usługi..." przygotowała wniosek o pozwolenie emisyjne dla jednej ze spalarni działających w wojewodztwie warmińsko-mazurskim, a latem 2018 - dla kolejnej czynnej w województwie spalarni. Pogłębia to specjalizację firmy "Usługi..." w opracowywaniu wniosków o pozwolenia dla takich instalacji. Moja firma przygotowywała, jak dotąd różne dokumenty dla wszystkich, aktualnie działających w województwie spalarni, a kolejny, podobny wniosek, dla innej spalarni działającej w wojewodztwie został przygotowany w lipcu 2018 r.

Także w maju 2017 r. przygotowałem wniosek o pozwolenie emisyjne dla dużej drukarni stosującej farby z zawartością LZO, drukarnia posiada także instalację dopalającą nadmierne emisje LZO. To trudne opracowanie, z koniecznością sprawdzania dotrzymania standardów emisyjnych było podstawą do uzyskania - bez żadnych uzupełnien - pozwolenia emisyjnego

Właściciel firmy "Usługi..." pełni od kilkunastu miesięcy funkcję eksperta środowiskowego w zespole Inżyniera Kontraktu na budowie obwodnicy Olsztyna, na jej odcinku 1. Kilka lat temu miałem okazję pracować przy sporządzeniu Raportu OOŚ dla tej drogi, teraz mam okazję widzieć jak powstaje i zadbać, by powstawała i w przyszłości działała (wg planu - od lipca 2019 r.) w sposób ekologiczny, a przewidywane Raportem o oddzialywaniu na środowisko zabezpieczenia ekologiczne powstały we właściwej formie. Nie jest to łatwa praca na ogromnej, powstającej od nowa drodze, ale pozwala mi uzyskać unikalne doświadczenia z realizacji przedsięwzięcia i stosowania na tej drodze urządzeń ochrony środowiska przewidywanych w Raporcie OOŚ.


 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK