znak akredytacji PCA nr AB 1043

Oferta – Przygotowanie metodyk monitorowania oraz rocznych sprawozdań o emisji CO2

Nowa ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych....(Dz.U. nr 122 z 2011 r., poz. 695) wymaga od szeregu większych instalacji przemysłowych zgłoszenia się do systemu handlu emisjami i prowadzenia monitoringu wielkości emisji CO2 wg dokładnie zdefiniowanej metodyki oraz określenia sumarycznej niepewności tak prowadzonego monitorowania.

Firma moja przygotowała dla kilku podmiotów prowadzących instalacje z grupy A oraz B plany monitorowania CO2, aprobowane następnie odpowiednimi decyzjami administracji. UWAGA: Dla okresu po 1 stycznia 2013 – muszą być, stosownie do zapisów cytowanej ustawy NOWE plany monitorowania – które obecnie są przygotowywane nie jako broszurka papierowa – ale jako zestandaryzowany plik z programu Excel.

Kilka słów o monitorowaniu emisji CO2 ...

Konieczność uczestniczenia w systemie handlu emisjami jest obowiązkiem niektórych zakładów, wykaz instalacji które muszą uczestniczyć zawiera załącznik, w części B ustawy z 28.4.2011. Uchylanie się od uczestnictwa w systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych jest zagrożone karą do 50000 euro, nakładaną na zakład (art. 72 ust.1 ustawy z 28.4.2011). Zakłady które muszą uczestniczyć w handlu emisjami muszą same zaproponować plan monitorowania tej wielkości emisji, plan ten musi zakładać dotrzymanie zaostrzonych po 1.1.2013 niepewności monitorowania. Jako praktykujący weryfikator wielkości emisji gazów cieplarnianych (w ramach DNV) mogę zakładom – gdzie nie prowadzę weryfikacji sporządzić taki plan monitorowania z wykorzystaniem dedykowanego przez KOBiZE arkusza excel i doradzić jak osiągnąć progi niepewności wymagane przez przepisy i jak sporządzić plan monitorowania, który ma szansę aprobaty w urzędach. Ponieważ załącznikiem do planu monitorowania są procedury – mogę takie procedury napisać w imieniu zakładu i pomóc w ich wdrożeniu. Także załącznikiem do planu monitorowania musi być analiza ryzyka, umiem taka analizę przygotować. Mam doświadczenie z weryfikacji w największych polskich elektrowniach, byłem, m.in. w elektrowniach w Bełchatowie, Kozienicach, Żeraniu i innych dużych obiektach. Jednocześnie zwracam uwagę, że obecne przepisy złagodziły wymagania dla najmniejszych instalacji, które emitują poniżej 25000 ton CO2 rocznie. Chętnie takim zakładom uproszczę ich plany monitorowania, dziś przepisy na to zezwalają.

 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK