znak akredytacji PCA nr AB 1043

Oferta opracowań

Firma zajmuje się kilkoma blokami zagadnień, opisanymi poniżej

I. Prognozy oddziaływania na środowisko do dokumentów strategicznych

II. Przygotowanie inwestycji w zakresie zagadnień środowiskowych (Karta informacyjna przedsięwzięcia, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Raport o oddziaływaniu na środowisko w ramach powtórnej oceny oddziaływania; pomoc w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym udział w konsultacjach społecznych)

III. Dokumentacje do pozwoleń emisyjnych – dla zakładu w eksploatacji (wnioski, operaty - do wydania pozwolenia zintegrowanego, pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza, pozwoleń na różne formy postępowania z odpadami, pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków - oraz dla dokonania Zgłoszenia emisji do powietrza)

IV. Przeglądy ekologiczne, w tym przed prywatyzacją/sprzedażą przedsiębiorstw

V. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie raportowania danych do Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (tzw. Raporty PRTR)

VI. Prowadzenie nadzorów ekologicznych na budowie większych przedsięwzięć

VII. Wykonywanie analiz porealizacyjnych

VIII. Wykonywanie i opracowanie wyników pomiarów poziomu hałasu w środowisku

Współpracuję również z firmami wykonującymi inwentaryzacje przyrodnicze czy inwentaryzacje drzew i w razie takiej potrzeby - firma Usługi... może załatwić - całość spraw ekologicznych.

 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK