znak akredytacji PCA nr AB 1043

Moi klienci

Podstawowymi moimi klientami w zakresie przygotowywania Raportów OOŚ są lokalne i spoza województwa Biura Projektów. Biura te, zobligowane do przygotowania Kart Informacyjnych i/lub Raportu OOŚ szukają kompetentnych wykonawców, miałem zaszczyt współpracować z szeregiem olsztyńskich i mających siedzibę poza województwem warmińsko-mazurskim takich biur, w tym dużych jak Tebodin, Arcadis, Projprzem i szeregiem lokalnych.

Ponieważ od około 10 lat znacznym udziałem w wykonywanych przez moją firmę pracach są Raporty OOŚ dla dróg i ulic – miałem okazję pracować np. z Pracownią DROMOS w Olsztynie, Biurem INPLUS w Olsztynie, Biurami Projektów KONTRAKT i EUROPROJEKT z Gdańska, DAMART ze Szczecina, MOSTY z Katowic. Wykonywałem również takie opracowania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie, organów samorządowych w województwie.

Moimi klientami w zakresie wykonywania Dokumentacji do wydania pozwoleń emisyjnych – różnych – dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń wodnoprawnych były – oprócz innych - największe zakłady w regionie jak Michelin Polska w Olsztynie, Sklejka Pisz, Sklejka Morąg International Paper w Kwidzynie i szereg mniejszych, w tym hodowcy prowadzący wielkostadną hodowlę drobiu.

Firma moja przygotowywała wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla m.in. „Kubusia” w Olsztynku, Indykpolu w Olsztynie, ubojni Prosper w Łukcie (pierwsze wydane w województwie warmińsko-mazurskim pozwolenie zintegrowane), dwu dużych wytwórni pasz w Kałęczynie i Łomży i innych. Dla części tych klientów, na ich zlecenie wykonywałem po kilku latach aktualizacje wydanych pozwoleń zintegrowanych.

Dla trzech – z czterech istniejących w województwie warmińsko-mazurskim spalarni odpadów przygotowywałem Raporty o oddziaływaniu na środowisko, a następnie – po wybudowaniu tych spalarni – przygotowywałem dla nich pozwolenia zintegrowane i/lub pozwolenia sektorowe.

Pomiary hałasu wykonałem kilkunastu dużym podmiotom posiadającym pozwolenia zintegrowane, a pomiary hałasu komunikacyjnego – jako analizy porealizacyjne wykonywałem na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/ w Olsztynie i Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie. Także firma moja wykonała w 2011 przedrealizacyjne pomiary hałasu komunikacyjnego na trasie powstającej w Olsztynie linii tramwajowej.

 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK