znak akredytacji PCA nr AB 1043

Życiorys zawodowy

W latach IX.1970 – V.2005 pracowałem w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. W WIOŚu (wcześniej nosił on inne nazwy) miałem okazję samodzielnie stworzyć w 1974 Pracownię Ochrony Powietrza, którą – pod różnymi nazwami i ze zmieniającym się zakresem czynności kierowałem do końca swej pracy w WIOŚ. Praca w WIOŚ pozwoliła mi poznać teren (nie mieszkałem przed studiami w województwie warmińsko-mazurskim), stosowane w tutejszych zakładach technologie, nauczyć się oceniać ich aspekty środowiskowe. Prowadziłem tam pomiary emisji ilości zanieczyszczeń z kominów przemysłowych (szacuję, że wykonałem około 1500 takich pomiarów), prowadziłem kontrole zakładów przemysłowych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz wdrażałem w laboratorium WIOŚ nowe metody analiz zanieczyszczeń powietrza i gazów odlotowych, początkowo klasyczne, chemii mokrej, pod koniec pracy w WIOŚ miałem okazję, wespół z mądrymi współpracownikami przygotować i uruchomić zestaw automatycznych stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Praca w WIOŚ była ciekawą przygodą zawodową, pozwoliła mi zebrać doświadczenie i znajomość licznych technologii występujących w regionie.

Za zgodą przełożonych pracowałem równolegle z pracą w WIOŚ, w latach 1974–1997 jako nauczyciel akademicki w miejscowej Akademii Rolniczo Technicznej, na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa. Dumny jestem z osób, które miałem okazję tam uczyć, te osoby stanowią obecnie trzon kadr ochrony środowiska w województwie warmińsko-mazurskim.

Wychodząc dalej, poza zasięg działalności chemika w WIOŚ, rozpocząłem po uzyskaniu w 1992 r. wpisu na listę Ministra Ochrony Środowiska ZNiL rzeczoznawców ds. sporządzania ocen oddziaływania na środowisko – własną działalność w tym zakresie. Staram się wykonywać Raporty OOŚ dla ciekawych inwestycji przemysłowych oraz drogowych. Wykonywanie Raportów OOŚ dla dróg i ulic jest obecnie specjalnością mojej firmy.

Ciekawym aspektem pracy związanej z zagadnieniami ochrony powietrza było, po ukończeniu odpowiednich szkoleń uzyskanie uprawnień weryfikatora wiodącego w zakresie rozliczania wielkości emisji CO2. Dzięki pracy jako weryfikator miałem okazję gościć w największych instalacjach energetycznych Polski. Pracę tę nadal okresowo wykonuję.

Wyzwaniem było rozpoczęcie w ramach własnej działalności gospodarczej pomiarów hałasu, ukoronowane uzyskaniem w 2009 akredytacji PCA na te pomiary. Akredytacja jest dalej utrzymywana, a pomiary hałasu prowadzone.

Prowadzona na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego okresowa praca przy ocenie środowiskowej wniosków o dofinansowanie w ramach lokalnych programów operacyjnych pozwoliła przyczynić się do osiągnięcia rozwoju naszej ziemi – w sposób zrównoważony.

Ukończenie latem 2012 specjalnego kursu na ekomediatora pozwoli mi świadomie brać udział w konsultacjach społecznych, będących częścią postępowania OOŚ w czym moja firma często uczestniczy.

Mam nadzieję, że oprócz kolejnych, ciekawych rejsów żeglarskich jeszcze zdarzą mi się jakieś interesujące przygody zawodowe.

 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK