znak akredytacji PCA nr AB 1043

Dyplomy i zaświadczenia

 • mgr chemii Uniwersytetu M. Kopernika Toruń - 1970 r.

 • świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego Ochrony Powietrza Atmosferycznego przed Zanieczyszczeniami na Politechnice Warszawskiej – 1973

 • uzyskanie specjalizacji zawodowej inżynierów I stopnia w zakresie „ochrona środowiska” – 1978 r.

 • uzyskanie specjalizacji zawodowej inżynierów II stopnia w zakresie „ochrona środowiska” – 1992 r.

 • wpis na listę rzeczoznawców Ministra Ochrony Środowiska, ZNiL ds. wykonywania ocen oddziaływania na środowisko – 1992 r.

 • ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu na auditora systemów zarządzania środowiskiem wg ISO 14000 – 1997 r.

 • uzyskanie od Ministra Ochrony Środowiska, ZN i L uprawnień biegłego do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko – 1998 r.

 • uzyskanie od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uprawnień biegłego do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko – 2000 r.

 • ukończenie kursu weryfikatora handlu CO2 i rozpoczęcie pracy jako weryfikator wielkości emisji CO2 w DNV Poland – 2005 r.

 • ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie ochrony powietrza oraz eko-inwestycji przedsiębiorstw – 2008 r.

 • ekspert środowiskowy urzędów marszałkowskich w Olsztynie i Wrocławiu ds. oceny merytorycznej projektów realizowanych w ramach rpo – 2008 r.

 • członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko – do 2005 r. i od 2010 r.

 • świadectwo ukończenia Studium Ochrony Przed Hałasem na Politechnice Warszawskiej – 2011

 • świadectwo ukończenia kursu na ekomediatora – 2012

 

Niezliczone dodatkowe szkolenia fachowe, ostatnie, z października 2012 dotyczące hałasu z dróg i ulic.

 

inne dyplomy – niezawodowe

 • instruktor żeglarstwa – 1982 r.

 • kapitan jachtowy – 1985 r.

 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK