znak akredytacji PCA nr AB 1043

Oferta – Prowadzenie nadzorów ekologicznych na budowie większych przedsięwzięć

Niekiedy organy administracji – w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo w decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają, aby w zespole Inżyniera Nadzoru nadzorującego budowę jakiegoś dużego przedsięwzięcia znajdował się ekspert środowiskowy nadzorujący przestrzeganie zasad i wymogów dotyczących ekologii przez wykonawcę robót. Pełniłem z sukcesem taką funkcję eksperta środowiskowego na budowie mostu w rezerwacie przyrody będącym jednocześnie podwójnym obszarem Natura 2000, w latach 2008-2010 pracowałem w charakterze eksperta środowiskowego na budowie odcinka drogi krajowej nr 16 Barczewo – Biskupiec w międzynarodowej firmie inżynierskiej, która na tej budowie pełni funkcję inżyniera kontraktu.

Kilka słów o nadzorze ekologicznym...

W decyzjach środowiskowych i pozwoleniach na budowę dużych przedsięwzięć (np. budowa drogi) nakazana jest instalacja szeregu urządzeń i zabezpieczeń środowiskowych. Są one zaprojektowane, ale aby pieniądze te nie były wyrzucone – niezbędnym jest, aby w toku wykonawstwa dopilnować poprawności wykonania i uruchomienia tych urządzeń. Np. przy budowie drogi niezbędnym jest sprawdzenie wykonawstwa wszystkich przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych, urządzeń do podczyszczania ścieków itp. Posiadam praktyczną umiejętność, jestem absolwentem ponadto specjalnych szkoleń dotyczących np. zabezpieczeń i wycinki drzew na budowie, czy systemów przejść dla zwierząt. Pierwsze w województwie przejście dla dużych zwierząt w Kromerowie na drodze nr 16 jest wymyślone przez autorów Raportu OOŚ dla tej drogi, byłem kierownikiem zespołu, który ten Raport przygotował, a następnie, jako ekspert środowiskowy nadzorowałem jego budowę. Dziś – jak się okazuje z monitoringu tego przejścia zwierzęta z niego korzystają, a przejście spełnia prawidłowo swoją funkcję.

 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK