znak akredytacji PCA nr AB 1043

Działalność szkoleniowa i dydaktyczna

Od zawsze prowadziłem jakieś wykłady i szkolenia. W czasie studiów byłem lektorem prowadzącym pokazy Koła Naukowego Chemików UMK, a po studiach, już w Olsztynie rozpocząłem prace na ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej, na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, w Katedrze Inżynierii Środowiska. Prowadziłem tam w latach 1974–1997 wykład i ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne z przedmiotu „Ochrona powietrza”, a ponadto w latach 1980 – 1990 w tym samym miejscu – też dla studentów tego Wydziału wykład i ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu „Analiza instrumentalna wody i ścieków”.

W latach 1976–1980 wykładałem m.w. raz w miesiącu w Ośrodku Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska w Dębem przedmiot pt. „pomiary emisji zanieczyszczeń z emitorów przemysłowych”.

Byłem zapraszany z wykładami szkoleniowymi przez samorządy, a w latach 2006–2008 byłem kilka razy w roku wykładowcą na kursach szkoleniowych prowadzonych przez lubelską firmę CE2, w latach 2008 -2010 kilkakrotnie (w Olsztynie, Lublinie i Gdańsku) wykładałem procedurę oceny oddziaływania na środowisko na ogólnopolskich szkoleniach z tego zakresu organizowanych przez Gazetę Prawną.

W roku 2011 i 2012 prowadziłem seminaria dotyczące procedury OOŚ organizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, ostatnie z nich było transmitowane on line – w internecie.

Prowadziłem również kursy i szkolenia żeglarskie.

 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK