znak akredytacji PCA nr AB 1043

Oferta – Przygotowywanie sprawozdań w zakresie raportowania danych do Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Art. 236 a i 236 b ustawy Prawo ochrony środowiska wymaga od właścicieli niektórych większych instalacji przemysłowych składania w terminie do końca marca każdego roku sprawozdań o wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby. Są to tzw. Raporty PRTR. Nie jest łatwe przygotowanie takich sprawozdań wg urzędowego wzoru, firma moja wykonuje w zastępstwie swoich klientów takie sprawozdania. Począwszy od 2008 r. od kiedy powstał taki obowiązek takie sprawozdania przygotowywałem dla kilku większych firm.

Kilka słów o raportach PRTR...

Sprawozdania w zakresie PRTR są nowym obowiązkiem i dotyczą tylko niektórych, większych zakładów. Warto sprawdzić czy mój zakład podlega pod takie obowiązki, tym bardziej, że stosownie do art. 236 d ust. Prawa ochrony środowiska w przypadku niewypełnienia obowiązku sprawozdawczego wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10.000 zł, a w przypadku błędów w złożonym zeznaniu – karę 5000 zł. Zwracam uwagę – że kary te są nakładane „z automatu” – nie ma wymaganego zeznania – jest kara. Dlatego oferuję pomoc, sprawdzenie czy dany zakład kwalifikuje się do sprawozdawczości PRTR i ewentualne wykonanie w imieniu zakładu odpowiedniego sprawozdania.

 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.OK